Hekimler Check-Up Çocuk

Diyet-Vücut Kitle İndeks Muayenesi
CU Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenesi
CU Çocuk Hastalıkları Muayenesi
Elektrokardiyogram
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Check Up - Tüm Batın US
ALT ( SGPT ) ( Alanin aminotransferaz )
ASO ( Lateks aglutinasyon )
AST ( SGOT ) ( Aspartat transaminaz )
CRP ( C Reaktif Protein ) , high sensitive , mikro CRP
Hemogram (Tam kan sayımı ) 28 Parametre
TİT ( Tam idrar Tahlili )
BUN ( Kan üre azotu )
Kreatinin
RF ( Romatoid faktör ) , Nefelometrik
TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
Ürik asit
Ig E (Total )
Glukoz ( Açlık )